Kontakt

RKC, Žilinská diecéza           
Diecézny školský úrad

Mgr.Ing. Miriam Janegová 
Jána Kalinčiaka 1
P.O.Box B-46 
011 36  Žilina 
telefón:  041/5658 4290904 738 648
fax:        041/500 22 16
e-mail:   dsu@dcza.sk
web:      www.dcza.sk 

Kontaktujte nás